Skład Rady Powiatu

1. Barna Ryszard - Wicestrosta Pińczowski

2. Cepak Andrzej

3. Chałuda Bogusław - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

4. Chlewicka Iwona

5. Długosz Marek

6. Głogowiec Andrzej

7. Gołuszka Ireneusz - Przewodniczący Rady Powiatu

8. Kapałka Jacek

9. Kierkowski Zbigniew - Starosta Pińczowski

10. Koniusz Zbigniew

11. Kozera Andrzej

12. Kułaga Jerzy

13. Leszczyński Michał

14. Moskwa Irena - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

15. Omasta Marek

16. Szczepański Zbigniew

17. Zachariasz Piotr

 


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl