Informacja starosty pinczowskiego z dnia 03.10.2007

2007-10-04 10:24:21 Zawiadomienia

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – prawo wodne / dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zmianami./

          Podaje się   do  publicznej  wiadomości, że  Starostwo Powiatowe w Pińczowie, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia, związkowi międzygminnemu „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

 

Poboru wody podziemnej dla potrzeb wodociągu grupowego „SANCYGNIÓW”, zasilającego miejscowości wraz z przysiółkami: Sancygniów, Biedrzykowice, Opatkowice, Iżykowice, Stępocice, Lipówka, Świerczyna, Dziewięczyce, Podrózie, Wola Knyszyńska, Teodorów, Wolica, Zagórze w ilości:

 

Qśr.dob. = 713,54 m3/d

Qmax.godz. = 81,03 m3/h

 

 

         Z aktami sprawy można zapoznać się w wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5.

Zobacz również: