Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.8.2021 - P. Bogumiła Guza

2021-02-12 14:04:23 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

W dniu 11 lutego 2021roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pani Bogumiły Guzy, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul. 3 Maja 58, na działce nr ewid.16/3, obręb 05.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tutejszy organ  nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru wykonania planowanych robót

Zobacz również: