Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.7.2021 - P. Jadwiga Kwiecień

2021-02-15 14:11:55 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

W dniu 11 lutego 2021roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pani Jadwigi Kwiecień, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul. Legionistów 18a, na działce nr ewid.297, obręb 05.

Zobacz również: