zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2007-11-22 13:16:56 Aktualności

21.11.2007

z a w i a d a m i a   się,   że dnia 12.11.2007r. na wniosek „Wodociągów Pińczowskich” Sp.zo.o. z siedzibą przy
ul. Bat. Chłopskich 160, 28-400 Pińczów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.  pobór wody podziemnej z ujęcia wody w Młodzawach Dużych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w ilości:

           

Qśr.d = 236 m3 /d

Qmax.h = 29,6 m3/d

 

Woda pobierana będzie z czwartorzędowo-kredowego poziomu wodonośnego, za pomocą studni wierconej Nr 1- zasadniczej
o głębokości 28,0m i studni awaryjnej Nr 2 o głębokości 40,0m i ustalonych zasobach eksploatacyjnych wynoszących:

                Qe =31,5m3 /h, przy depresji S= 6,7m

Zobacz również: