zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2007-11-22 13:18:02 Aktualności

21.11.2007

z a w i a d a m i a   się,   że dnia 12.11.2007r. na wniosek „Wodociągów Pińczowskich” Sp. z o. o. z siedzibą przy
ul. Bat. Chłopskich 160, 28-400 Pińczów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.  pobór wody podziemnej z ujęcia wody w Aleksandrowie dla potrzeb wodociągu wiejskiego „Aleksandrów-Byczów” w ilości:

           

Qśr.d = 100 m3 /d

Qmax.h = 12 m3/h

 

Woda pobierana będzie z górno-kredowego poziomu wodonośnego, za pomocą studni głębinowej Nr 1- podstawowej i studni awaryjnej Nr 2, o ustalonych zasobach eksploatacyjnych wynoszących:

                Qe = 15,15m3 /h, przy depresji S= 7,0m

 

Zobacz również: