zawiadomienie o wszczęciu postepowania

2007-11-22 13:19:05 Aktualności

21.11.2007

z a w i a d a m i a   się,   że dnia 12.11.2007r. na wniosek „Wodociągów Pińczowskich” Sp.zo.o. z siedzibą przy
ul. Bat. Chłopskich 160, 28-400 Pińczów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.  pobór wody podziemnej z ujęcia wody w Byczowie dla potrzeb zaopatrzenia zbiorowego mieszkańców miejscowości Kozubów, Zagórzyce, Zawarża i Bugaj w ilości:

           

Qśr.d = 556 m3 /d

Qmax.h = 51,0 m3/h

 

Woda pobierana będzie z górno-kredowego poziomu wodonośnego, za pomocą studni głębinowej o głębokości 108,0m i ustalonych zasobach eksploatacyjnych wynoszących:

                Qe =51,0m3 /h, przy depresji S= 18,0m

 

Zobacz również: