Zgłoszenie z art.29 ust.3 pkt1 lit.a) - Nr AB.VI.6743.1.40.2021 - PP. Monika i Janusz Gil

2021-08-03 14:43:34 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

W dniu 02 sierpnia 2021 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Państwa Moniki i Janusza Gil, zam. w Koperni,  dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na przebudowie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Koperni,  na działce nr ewid.753 .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu dla zgłoszonego zamierzenia budowlanego.

Zobacz również: