Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.39.2021 - Państwo Antonina i Adam Wójcik

2021-08-03 15:02:14 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

W dniu 02 sierpnia 2021 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Państwa Antoniny i Adama Wójcików, zam. w Pińczowie,  dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Pińczowie przy ul. Reduty Mławskiej, na działce nr ewid. 324. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu dla zgłoszonego zamierzenia budowlanego.

Zobacz również: