Informacja Starosty Pińczowskiego

2007-11-22 13:26:25 Aktualności

22.11.2007

INFORMACJA

STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO

Z DNIA  20 listopada  2007 roku

 

 

NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE  / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./

 

 

          PODAJE SIĘ   DO  PUBLICZNEJ  WIADOMOŚCI, ŻE  STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE, WSZCZĘŁO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE UDZIELENIA, WODOCIĄGOM PIŃCZOWSKIM Sp. z o.o. POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD
W ZAKRESIE:

 

POBORU WODY PODZIEMNEJ Z UJĘCIA  W MIEJSCOWOŚCI MŁODZAWY DUŻE  DLA POTRZEB WODOCIĄGU WIEJSKIEGO
W  ILOŚCI:

 

Qśr.dob. = 236 m3/d

Qmax.godz. = 29,6 m3/h

 

 

         Z AKTAMI SPRAWY MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ
W WYDZIALE ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA STAROSTWA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE, UL. ZACISZE 5.

 

 

 

 

Zobacz również: