Konsultacje społeczne w procesie planowania w gospodarce wodnej

2008-02-14 08:38:18 Aktualności

Konsultacje społeczne w procesie planowania w gospodarce wodnej

Szanowni Państwo!

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczął II etap konsultacji społecznych w procesie planowania w gospodarce wodnej. W okresie od 22 grudnia 2007 r. do 22 czerwca 2008 r. udostępniamy opinii społecznej „Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”.

W najbliższym czasie zwrócimy się do Państwa z prośbą o uwagi dotyczące najważniejszych problemów związanych z gospodarowaniem wodami. Prześlemy do Państwa ankietę ułatwiającą wyrażenie swojej opinii, jak również materiały informacyjne omawiające konsultowane zagadnienie.

Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w prowadzonych przez RZGW w Krakowie konsultacjach społecznych i włączenie się w podejmowanie ważnych decyzji dotyczących środowiska wodnego.

Liczymy na Państwa aktywny udział.

Poniżej przesyłamy linki odnoszące się bezpośrednio do dokumentów konsultacyjnych

 

http://www.krakow.rzgw.gov.pl/forum/viewtopic.php?t=7&sid=7b2832351843adb9e51e950616632a93

http://www.krakow.rzgw.gov.pl/

Z poważaniem:

Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie

 

Zobacz również: