Obsługa Informatyczna PODGiK

2009-01-29 08:05:50 Zawiadomienia

Niniejszym zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zlecenia polegającego na obsłudze Informatycznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie w roku 2009 wyłoniono wykonawcę:

Niniejszym zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zlecenia polegającego na obsłudze Informatycznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie w roku 2009

wyłoniono wykonawcę:

Biuro Inżynieryjne "MK GEO" Krzysztof Miziołek

ul.Mieszka I 27,  25-624 Kielce

stawka za 1 ha :70.00 zł netto / 85.40 zł brutto

termin wykonania zlecenia: 06.01.2009 - 31.12.2009r.

Zobacz również: