Zawiadomienie w oparciu o zapisy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r

2004-06-02 14:20:06 Zawiadomienia

02.06.2004r. W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:

02.06.2004r.

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:

- dane o wniosku w sprawie udzielenia Pani Ewie Zyguła działającej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „SAND POL” w Krakowie, koncesji na wydobywanie piasków ze złoża piasków „Pawłowice IV”, położonego w miejscowości Pawłowice gm. Michałów, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój nr 22 (II piętro).

Zobacz również: