08.09.2011

2011-09-30 14:26:28 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono

Zawiadamia się, że w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o srodowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczacego udzielenia na rzecz  PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie  kablem światłowodowym rzeki Sancygniówki w km 0+280 w m. Dziekanowice gm. Działoszyce 

 

 

 

 

Zobacz również: