zawiadomienie

2011-10-19 12:19:16 Aktualności

zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie został zamieszczony wniosek VICOR Spółki z o.o. S.K.A. ul.Przemysłowa 2 28-400 Pińczów o udzielenie pozwolenia na przebudowę  i zmianę sposobu użytkowania obiektu produkcyjno-magazynowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z ruchu oraz stację kontroli pojazdów samochodowych, budowę hali magazynowej do składowania palet z węglem oraz budowę zjazdu publicznego z drogi gminnej w Pińczowie (obręb 02) na działkach nr ewid.27/1 i 72.

Zobacz również: