W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:

2004-06-11 13:36:54 Zawiadomienia

- dane o wniosku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu działającemu pod nazwą „Andrzej Chrzanowski – Piaskownia”, koncesji na rozpoznanie złoża kopalin pospolitych na działce ozn. nr ewid. 468, położonej w miejscowości Tur Dolny, gm. Michałów, woj. Świętokrzyskie. Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie, można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój nr 22 (II piętro)

 

Zobacz również: