04.10.2011

2011-10-28 11:44:29 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się, ze w Ewidencji danych o dakumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. urzad zastaly zamieszczone dane dotyczace wydanej na rzecz PGE  Dystrybucja S.A  z siedziba w Lublinie, oddział  Skarżysko Kamienna, decyzji  o pozwoleniu wodnoprawnym na  przekroczenie kablem światłowodowym rzeki Sancygniówki (dz.26) w km 0+280 w miejscowości  Dziekanowice.

Zobacz również: