22.11.2011

2011-12-14 10:06:49 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane dotyczace  Gminy Złota w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzja Starosty Pińczowskiego z dnia 12.03.2010r. znak: RLiO.VII.6223/1/10 w zakresie zmiany posadowienia rzędnych pirsów i pomostu

Zobacz również: