30.12.2011

2012-01-02 09:10:12 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej dla potrzeb wodociągu  gminnego z ujęcia w miejscowości złota gmina złota

Zobacz również: