INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

2012-01-03 08:48:52 Ogłoszenia o naborze

PRZEWODNICZĄCY POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

         Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Teresa Włudyga – zamieszkała w Pińczowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

         Zespół rekrutacyjny oceniał kandydata biorąc pod uwagę analizę dokumentów,  w  tym   wykształcenie,  staż   pracy  przy   wykonywaniu  zadań

z   zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych.  Zarówno  wyniki  testu   jak

i rozmowy kwalifikacyjnej potwierdziły dobrą wiedzę i predyspozycje Pani Teresy Włudygi do zatrudnienia na stanowisku Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

 

 

 

Pińczów, dnia 29.12.2011r.                                    

Zobacz również: