Ogłoszenie o naborze

2012-01-03 13:37:51 Ogłoszenia o naborze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie pilnie poszukuje osoby na stanowisko psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pińczowie.

Psycholog zatrudniony będzie w ramach projektu PO KL pn. Usamodzielnianie przez dokształcanie- „Samodzielni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, w wymiarze ½ etatu na czas trwania projektu, godziny pracy do ustalenia.

Informacje pod nr tel. 41 35776001 wew. 38 lub 34.

Zobacz również: