INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 20 LIPCA 2004 ROKU

2004-07-21 14:15:30 Zawiadomienia

INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 20 lipca 2004 ROKU NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./

INFORMACJA

STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO

Z DNIA  20 lipca 2004 ROKU

 

 

NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE  / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./

 

 

          PODAJE SIĘ   DO  PUBLICZNEJ  WIADOMOŚCI ,  ŻE  STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE, WSZCZĘŁO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE  WYGASZENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH Z PLACU BAZY SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWEJ PRZY UL. ZACHODNIEJ W PIŃCZOWIE, UDZIELONEGO DECYZJĄ STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 03.01.2001R. ZNAK: RLiO.VII.6223/21/00

 

        Z AKTAMI SPRAWY MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ
W WYDZIALE ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA STAROSTWA POWIATOWEGO
W PIŃCZOWIE, UL. ZACISZE 5.

Zobacz również: