INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2012-02-15 15:08:39 Ogłoszenia o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO MŁODSZY REFERENT DS. EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 

INFORMACJA

 

O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

 

MŁODSZY REFERENT DS. EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU

I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 

 

         Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Gajda – zamieszkała w Pińczowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

         Zespół rekrutacyjny oceniał kandydata biorąc pod uwagę analizę dokumentów,  w  tym   wykształcenie,  staż   pracy.  Zarówno  wyniki  testu   jak i rozmowy kwalifikacyjnej potwierdziły dobrą wiedzę i predyspozycje Pani Agnieszki Gajdy do zatrudnienia na stanowisku młodszego referenta ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

                                                                              Starosta Pińczowski

                                                                                       Jan Moskwa

 

 

Pińczów, dnia 13.02.2012r.                                    

 

Zobacz również: