zawiadomienie

2012-02-16 14:01:40 Aktualności

zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie został zamieszczony wniosek Pana Łukasza Ścisło zam.Uników 3 o udzielenie pozwolenia na budowę budynku usługowego o funkcji stolarni w Unikowie na działce nr ewid.9

Zobacz również: