23.02.2012

2012-02-27 10:28:45 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

 

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Pana Arkadiusza Nowalskiego zam. Lubcza 12, 28-330 Wodzislaw w zwiazku ze złozonym  wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne na

1.                wykonanie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 766 (działka nr 461) w km 31+524 w miejscowości Michałów, urządzenia wodnego - przepustu o średnicy 60cm i długości 12m, w związku z budową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 766 na działkę nr 465/8.

Zobacz również: