05.03.2012

2012-03-08 10:46:09 Informacje o środowisku

W pulicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane dotyczące Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o  z siedzibą w Pińczowie przy ul. Słabskiej 13 w zwiazku z wydaniem decyzji- pozwolenia wodnoprawnego na pobór, piętrzenie i odprowadzanie wody dla potrzeb zbiornika wodnego "Zalew Pińczowski"

Zobacz również: