zawiadomienie

2012-03-13 10:27:28 Zawiadomienia

zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie została zamieszczona decyzja Starosty Pińczowskiego Nr AB.VI.6740.44.2012 udzielająca Panu Łukaszowi Ścisło zam.Uników 3 pozwolenia na budowę budynku stolarni w Unikowie na działce nr ewid.9

Zobacz również: