INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - M.PIŃCZÓW UL. ARMII KRAJOWEJ DZ.493/4

2012-03-14 14:11:05 Zawiadomienia

GN.VIII.6821.39.2012 Pińczów 14.03.12r. INFORMACJA Komisja przetargowa powołana Decyzją Starosty Powiatu Pińczowskiego z dnia 2.03.2012 r nr 2/2012 do przeprowadzenia I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości informuje: W wyniku nie zaskarżenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Pińczowie przy ul. Armii Krajowej (dz. nr 493/4 obr 13), który odbył się w dniu 9 marca 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, nabywcą w/w nieruchomości została Pani Jadowska Jadwiga zam. Ul. Mazurska 64/120 25-345 Kielce.

GN.VIII.6821.39.2012 Pińczów 14.03.12r. INFORMACJA Komisja przetargowa powołana Decyzją Starosty Powiatu Pińczowskiego z dnia 2.03.2012 r nr 2/2012 do przeprowadzenia I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości informuje: W wyniku nie zaskarżenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Pińczowie przy ul. Armii Krajowej (dz. nr 493/4 obr 13), który odbył się w dniu 9 marca 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, nabywcą w/w nieruchomości została Pani Jadowska Jadwiga zam. Ul. Mazurska 64/120 25-345 Kielce. Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1860,00 zł., jedno postąpienie 20 zł. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 1880,00 zł. (słownie – jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt złotych) .

Zobacz również: