INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - WIEŚ DZIERĄŻNIA DZ..597/1

2012-03-14 14:50:10 Zawiadomienia

GN.VIII.6821.39.2012 Pińczów 14.03.12r. INFORMACJA Komisja przetargowa powołana Decyzją Starosty Powiatu Pińczowskiego z dnia 2.03.2012 r nr 2/2012 do przeprowadzenia I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości informuje:

GN.VIII.6821.39.2012 Pińczów 14.03.12r. INFORMACJA Komisja przetargowa powołana Decyzją Starosty Powiatu Pińczowskiego z dnia 2.03.2012 r nr 2/2012 do przeprowadzenia I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości informuje: W wyniku nie zaskarżenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Dzierzążni Gm. Działoszyce (dz. nr 597/1 ), który odbył się w dniu 9 marca 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, nabywcą w/w nieruchomości została Pani Zając Ewa zam. Dzierzążnia 58, 28-440 Działoszyce. Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 83 100,00 zł., jedno postąpienie 840 zł. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 83 940,00 zł. (słownie – osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) .

Zobacz również: