O B W I E S Z C Z E N I E

2004-08-09 12:34:39 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego z dnia 05 sierpnia 2004 roku Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627) podaje się do publicznej wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Pińczowskiego

z dnia 05 sierpnia 2004 roku

 

Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)

podaje się do publicznej wiadomości

że wniosek Gminy Kije dotyczący wydania pozwolenia na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 480 m3 na dobę wraz z rurociągiem ścieków oczyszczonych na działkach położonych w Umianowicach, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1208, 1209, 1210, 1286, 1313, 1318, 1347 został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Stosownie do art.31 tej ustawy każdy ma prawo zapoznania się z wnioskiem i raportem oddziaływania na środowisko oraz składania uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko w terminie od dnia 9 sierpnia 2004 roku do dnia 30 sierpnia 2004 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, Wydziale Architektury i Budownictwa, ulica Zacisze nr 5 w godzinach od 9°° do 15°°.

 

Zobacz również: