Informacja dla niesłyszących i głuchoniemych klientów Starostwa Powiatowego w Pińczowie

2012-04-11 14:08:32 Aktualności

Od 1 kwietnia 2012 r. wchodzi w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie urzędu (I piętro, pok. 4) w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Możliwości kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za porozumienie osób niesłyszących i głuchoniemych z tłumaczem: Sekretarz Powiatu - Wioletta Usnarska, tel. 41 35 760 01 wew. 41 Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich - Dorota Frączek - tel. 41 35 760 01 wew. 38 e-mail: starostwo@pinczow.pl

Zobacz również: