15.05.2012

2012-05-22 09:40:49 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a   się,   że dnia  15.05.2012r. na wniosek Lux Line Luiza Król zam. ul. Fiołkowa 2, 32-091 Michałowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.                wykonanie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 767 (działka nr 120) w km 3+020 w miejscowości Pińczów, urządzenia wodnego - przepustu o średnicy 60cm i długości 9m, w związku z budową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 767 na działkę nr 126.

Zobacz również: