04.06.2012

2012-06-04 14:09:09 Aktualności

w publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a   się,   że dnia  01.06.2012r. na wniosek Pana Andrzeja Bieniaszewskiego  zam. Skrzypiów 23, 28-400 Pińczów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.                wykonanie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 767 (działka nr 120) w km 3+215 w miejscowości Pińczów, urządzenia wodnego - przepustu o średnicy 60cm i długości 9m, w związku z budową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 767 na działkę nr 40.

 

Zobacz również: