13.06.2012

2012-06-13 14:46:18 Aktualności

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Państwa  Marii i Jarosława Polańskich zam. Sciegiennego 68, Kielce w zwiazku z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.                wykonanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0016T Umianowice – Górka Umianowska (działka nr 406) w km 1 + 430 w miejscowości Umianowice, urządzenia wodnego - przepustu o średnicy 50cm i długości 9m, w związku z budową zjazdu z drogi powiatowej  nr 0016T na działkę nr 516/2.

 

Zobacz również: