06.06.2012

2012-06-13 14:52:45 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Pani Luizy Król zam ul. Fiołkowa 2, 32-091 Michałowice, w zwiazku z udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.                wykonanie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 767 (działka nr 120) w km 3+020 w miejscowości Pińczów, urządzenia wodnego - przepustu
o średnicy 60cm i długości 9m, w związku z budową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 767 na działkę nr 126.

Zobacz również: