22.06.2012

2012-06-22 09:24:24 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

 

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Pana Tomasza Malary zam. ulica Kozia 27A/4, 54-104 Wrocław w zwiazku z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.                wykonanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0016T Umianowice – Góra Umianowska (działka nr 406) w km 0 + 930 w miejscowości Umianowice, urządzenia wodnego - przepustu o średnicy 60cm i długości 9m, w związku z budową zjazdu z drogi powiatowej  nr 0016T na działkę nr 516/10.

Zobacz również: