Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

2004-11-23 11:35:12 Zawiadomienia

z dnia 18 listopada 2004 roku

Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)

podaje się do publicznej wiadomości, że decyzja z dnia 17 listopada 2004 roku o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM – BT 10278 Chroberz wraz z zasilającym przyłączem energetycznym na działkach położonych w miejscowości Mozgawa, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 840/1 i 841/1, wydana dla Spółki Akcyjnej POLKOMTEL S.A., Al.Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa - została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Zobacz również: