22.08.2013

2013-08-26 14:26:34 Aktualności

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Pana Marka Płachty właściciela firmy Natur - Vit w zwiazku z  udzieleniem Panu Markowi Płachta  pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza z instalacji do podsuszania płodów rolnych oraz odpadów agro / wytłoki oraz pozostalosci z przeróbki warzyw i owoców/ zlokalizowanej na terenie zakładu w miejscowosci Bogucice Pierwsze 37, 28-400 Pińczów

Zobacz również: