zawiadomienie

2013-09-24 14:49:07 Aktualności

zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wydaną na rzecz Pana Marcina Krawczyka zam.Bogucice Pierwsze Stara Wieś 17 decyzję o pozwoleniu na budowę budynku usługowego o funkcji warsztatu naprawy pojazdów samochodowych i sprzętu rolniczego w Bogucicach Pierwszych na działkach nr ewid.25/3 i 22.

Zobacz również: