O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego

2005-02-24 10:27:05 Zawiadomienia

z dnia 18 lutego 2005 roku Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)

podaję do publicznej wiadomości

że wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej “Centertel”, 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10 ”a”, dotyczący wydania pozwolenia na rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej, polegającą na dowieszeniu trzech anten radioliniowych na istniejącej wieży PTK Centertel w miejscowości Stawiany, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 17/1 został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


Stosownie do art.31 tej ustawy każdy ma prawo zapoznania się z wnioskiem i raportem oddziaływania na środowisko oraz składania uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko w terminie od dnia 23 lutego 2005 roku do dnia 16 marca 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, Wydziale Architektury i Budownictwa, ul.Zacisze nr 5, w godzinach od 9°° do 15°°.

Zobacz również: