04.10.2013

2013-12-06 14:41:56 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Pani Pauliny Kwiecień  Osrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZACISZE Krzyzanowice Dolne 13, 28-400 Pińczów, w zwiazku ze złozonym wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na  wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ośrodku Szkoleniowo-wypoczynkowym ZACISZE  w Krzyżanowicach Dolnych do ziemi poprzez system drenazu rozsączającego zlokalizowanego na dz. 160

Zobacz również: