O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego

2005-03-08 13:45:21 Zawiadomienia

z dnia 07 marca 2005 roku

Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)

podaję do publicznej wiadomości, że decyzja z dnia 07  marca 2005 roku o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę istniejącej stacji telefonii komórkowej PTC Nr 15132 w Pińczowie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 26/3, obręb 02, wydana dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp.z o.o., Warszawa, Al.Jerozolimskie 181 - została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o   dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Zobacz również: