22.01.2014

2014-03-03 08:45:14 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Pińczów w związku z wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch przepustów Nr 1 i Nr 2 o średnicy 60cm i długości 8,0m w związku z wykonaniem zjazdów indywidualnych z drogi powiatowej nr 0065T (dz.1593) na dz 1598 w miejscowości Michałów.

Zobacz również: