Zaproszenie na sesje

2005-04-21 08:57:30 Aktualności

Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego zaprasza na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2005 roku o godz. 9.00 w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury przy ul. Piłsudskiego 2a (Kino Belweder).

Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego zaprasza na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2005 roku o godz. 900 w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury przy ul. Piłsudskiego 2a (Kino Belweder).

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.

  5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie powiatu pińczowskiego oraz określenie kierunków działania w tym zakresie:

    6. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu:

     7. Informacja z realizacji programu “Bezpieczny Powiat Pińczowski”:

     8.Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

     9. Podjęcie uchwał:

    10. Interpelacje i zapytania radnych.

    11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

    12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski

Zobacz również: