28.10.2014

2014-11-14 09:59:26 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Spółki z o.o, Spółki Komandytowej BUDWOJ ul. Nowowiejska 52, 28-400 Pińczów, w związku z wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych z terenu działki o nr ewid. 15/5 pol. na obr. 03 miasta Pińczowa, do ziemi na dz. 77/7 będąca własnością Gminy Pińczów.

Zobacz również: