10.10.2005r.

2005-10-12 10:05:27 Zawiadomienia

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:

¾    dane o wniosku w sprawie udzielenia Panu Michałowi Rek  pozwolenia zintegrowanego dla instalacji w postaci fermy drobiu w miejscowości Gołuchów, gmina Kije,

 

      Wnioski i uwagi w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego, można składać
w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój nr 22 (II piętro) w terminie do dnia

31.10.2005 r.

Zobacz również: