04.11.2014

2014-11-14 10:16:47 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Gminy Kije w związku z wystąpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych( ścieku przykrawędziowego typu korytkowego) na dz. 206 będąca droga gminną w miejscowości Rębów.

Zobacz również: