14.11.2014

2014-11-14 10:28:09 Aktualności

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Firmy Złote Ziarno Sp. z o.o ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego (dz. 384/3 i 476/3) w miejscowości Wola żydowska i dz. 13/3 w miejscowości Samostrzałów drogi powiatowej nr 0009T, poprzez zabudowę przepustami o średnicy 100 cm w związku z budową zjazdów publicznych w km 4+733 i 4+828 w miejscowości Wola Żydowska.

Zobacz również: