opracowania projektu rozgraniczenia gruntów obr.11

2014-11-19 14:32:10 Zawiadomienia

USŁUGI GEODEZYJNE J.A.W.POMIAR S.c. Pińczów 17.11.2014r Starostwo Powiatowe w Pińczowie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej W związku z wykonywaną na zlecenie Starostwa Powiatowego w Pińczowie pracę dot. opracowania projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych na terenie obr. 11 m. Pińczowa oraz brakiem możliwości ustalenia spadkobierców i ich adresów po Munik Janie i Antoninie wnioskujemy zgodnie z § 38 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków o umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pińczowie załączonego zawiadomienia o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości dla Munik Jana i Munik Antoniny, które odbędą się w dniu 11.12.2014 roku na dz. nr 228/2 położonej w obr. 11 m. Pińczowa. Geodeta uprawniony mgr inż. Andrzej Mitka

USŁUGI GEODEZYJNE J.A.W.POMIAR S.c. Pińczów 17.11.2014r Starostwo Powiatowe w Pińczowie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej W związku z wykonywaną na zlecenie Starostwa Powiatowego w Pińczowie pracę dot. opracowania projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych na terenie obr. 11 m. Pińczowa oraz brakiem możliwości ustalenia spadkobierców i ich adresów po Munik Janie i Antoninie wnioskujemy zgodnie z § 38 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków o umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pińczowie załączonego zawiadomienia o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości dla Munik Jana i Munik Antoniny, które odbędą się w dniu 11.12.2014 roku na dz. nr 228/2 położonej w obr. 11 m. Pińczowa. Geodeta uprawniony mgr inż. Andrzej Mitka

Zobacz również: