zawiadomienie

2014-11-20 08:54:00 Zawiadomienia

zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek Pana Jacka Łaty zam.Podłęże 48 o pozwolenie na rozbudowę hali produkcyjnej z suwnicą natorową i trakiem do cięcia skał oraz rozbudowę istniejącego torowiska suwnicy w Podłężu na działkach nr ewid.662, 663, 664/1, 664/2, 665 i 678/3.

Zobacz również: